Others

 • First principle calculations: V Kanchana (Phy), Viswanath (MAE), Mohan Raghavan (BME), Manish Kumar (PHY), Shelaka Gupta (CHE), Bhabani Shankar Mallik (CHY), Chandra Shekhar Sharma (CHY), SAURABH KUMAR SINGH (CY), Anand Mohan (CHE), Mohd Suhail Rizvi (BME), Arup Mahata (CHY), Himanshu Joshi (BT), Anuj Goyal
 • Design innovations: Deepak John Mathew (Des), Anil Agarwal (CE), Suriya Prakash (CE), Shiva Ji (DES), Kousik Sarathy Sridharan (BME), Mohammad Shahid (Des), Neelakantan (Des), Delwyn Jude Remedios (Des), Ankita Roy (Des), Prasad S. Onkar (Des), Sai Rama Krishna Malladi (MSME), Avinash Eranki (BME), Srikar (Des), Seema Krishnakumar (DES), Saurav Khuttiya Deori (DES), Surendra Nadh Somala (CE), Prabhath Kumar, Aalok Khandekar (LA)
 • High Energy Physics: Priyotosh Bandyopadhyay(Phy), Narendra Sahu (Phy), Anjan Giri (Phy), R Srikanth Hundi (Phy), Saurabh Sandilya (PHY), Anurag Tripathi, Shubho Roy (Phy), Shantanu Desai (Phy), Mayukh Pahari (PHY), Saranya Samik Ghosh (PHY)
 • Virtual Reality and Augmented reality:
 • Deepak John Mathew (Des), Mohan Raghavan (BME), Kousik Sarathy Sridharan (BME), Ankita Roy (Des), Shiva Ji (DES), Delwyn Jude Remedios (Des), Prasad S. Onkar (Des), Dr. M P Ganesh (LA), Dr. Srikar (Des), Surendra Nadh Somala (CE), K Nithyanandan PHY, Roshan Khan
 • Tangible and Intangible Heritage: Deepak John Mathew (Des), Shiva Ji (DES), Ankita Roy (Des), Delwyn Jude Remedios (Des), Mohammad Shahid (Des), Prasad S. Onkar (Des), Saurav Khuttiya Deori (DES), Aalok Khandekar (LA), Surendra Nadh Somala (CE), Kaushik Sarathy, Seema, Shuhita (LA)
 • Theoretical Computer Science:Subrahmanyam Kalyanasundaram (CSE), Karteek Sreenivasaiah (CSE), Rogers Mathew (CSE), N R Aravind (CSE), M V Panduranga Rao (CSE), Srijith P K (CSE), Rakesh Venkat (CSE), Fahad Panolan (CSE), Maria Francis (CSE), K Nithyanandan PHY
 • High Performance Computing (HPC): Sathya Peri (CSE), Raja Banerjee (MAE), Ramakrishna Upadrasta (CSE), Praveen Tammana (CSE), Niranjan Ghaisas (MAE), Saswata Bhattacharya (MSME), Shantanu Desai (Phy), Priyotosh Bandyopadhyay(PHY), Mahesh M. S. (MAE), Bhabani Shankar Mallik (CY), Surajit Maity (CY), SAURABH KUMAR SINGH (CY), Dr Jyothi Vedurada (CSE), Narasimha Mangadoddy (CHE), Anand Mohan (CHE), Kirit Makwana (PHY), Debasish Koner (CHY), Dr Chandra Prakash (MAE), Saranya Samik Ghosh (PHY) , Mohd Suhail Rizvi (BME), Surendra Nadh Somala (CE), K Nithyanandan PHY, Rajesh Kedia, Kishalay Mitra, Chandra Prakash (MAE), Gaurav Sharma, Anuj Goyal
 • Optics/Photonics/Spectroscopy: Sai Santosh Kumar Raavi (PHY), Bhuvanesh Ramakrishna (PHY), Vandana Sharma (PHY), K Nithyanandan PHY, Renu John (BME), Arabinda Haldar (PHY), Shourya Dutta Gupta (MSME), Krishna Gavvala (CY), Thenmalarchelvi Rathinavelan (BT), Naresh Emani(EE), Kaushik Nayak (EE), Bhabani Shankar Mallik (CHY), Surajit Maity (CY), Dr. Gunjan Mehta (BT), Dr Chandra Prakash (MAE), Satish Shinde (PHY), Anurup Datta, Yogesh Kumar Srivastava
 • Heritage Science & Technology: Surendra Nadh Somala (CE), Mohan Raghavan (BME), Kousik Sarathy Sridharan (BME), Aravind Kumar Rengan (BME)
 • Transportation: Digvijay S. Pawar (CE), Mullapudi Ramya Sri (CE), Sireesh S (CE), Venkatesham(MAE), Prof. P. Rajalakshmi (EE), Dr Roshan Khan (Civil), Dr. Srikar (Des), Anil Agarwal (CE), Abhinav Kumar (EE), Ambika S(Civil), "Lohithaksha Maniraj Maiyar (EM)", Surendra Nadh Somala (CE), Sayak Banerjee, Suvin P. Venthuruthiyil, (CE)
 • Pure Mathematics: G Ramesh (MA), Tanmoy Paul (MA), D Sukumar (MA), D Venku Naidu (MA),  Narasimha Kumar (MA), Pradipto Banerjee (MA), Neeraj Kumar (MA), Amit Tripathi (MA), Bhakti Bhusan Manna (MA), Mrinmoy Datta (MA), Rajesh Khannan, Deepak Kumar Pradhan (MA)
 • Applied Mathematics: C S Sastry (MA), J Balasubramaniam (MA), P A L Narayana (MA), Bhakti Bhusan Manna (MA), Phanindra Jampana (Che), Anand Mohan (CHE), Aditya Siripuram (EE), Shashank Vatedka (EE), Mohd Suhail Rizvi (BME), Lakshmi Prasad Natarajan (EE), Prakhar Gupta (MAE), Surendra Nadh Somala (CE), K Nithyanandan PHY, Harish Dixit (MAE), Amirtham Rajagopal (CE), Vikas Krishnamurthy, C. P. Vyasarayani, Karteek Srinivaiah
 • Statistics: Sameen Naqvi (MA), Sayantee Jana (MA), Dr Arunabha Majumdar (MA), Himanshu Joshi (BT), Maheswaran Ganesan, Munwar Basha, Abhishek Subramania
 • Humanities: Indira Jalli (LA), Nandini Ramesh Sankar (LA), Shuhita Bhattacharjee (LA), Srirupa Chatterjee (LA)
 • Theoretical/ Mathematical Linguistics: Prakash Chandra Mondal (LA)
 • Cognitive Science: Prakash Chandra Mondal (LA)
 • Social Sciences: Aalok Dinkar Khandekar (LA), Amrita Deb (LA), Amrita Datta (LA), Anindita Majumdar (LA), Badri Narayan Rath (LA), Chandan Bose (LA), Haripriya Narasimhan (LA), Mahati Chittem (LA), K. P. Prabheesh (LA), Shubha Ranganathan (LA), Dr. M P Ganesh (LA), Dr Gaurav Dhamija (LA), Dr Aardra Surendran (LA), Aalok Khandekar (LA), Shuhita Rajesh Ittamala
 • Industrial Design: Deepak John Mathew (Des), Prasad Onkar (Des), Shiva Ji (Des), Seema Krishnakumar(Des), Neel (Des), Srikar (Des), K Nithyanandan PHY
 • Materials Processing: Subhradeep Chatterjee (MSME), Saswata Bhattacharya (MSME), Pinaki Prasad Bhattacharjee (MSME), Mayur Vaidya (MSME), M K Madhavan (CE), S Suryakumar (MAE), Ramji (MAE), Suhash R Dey (MSME), Bharat Panigrahi (MSME), Rajesh Korla (MSME), M Gopinath (MAE), G.D. Janaki Ram (MSME), Sai Rama Krishna Malladi (MSME), Dr Shwetabh Yadav (CE), Dr Narendra Kurra (Chy), Dr. Srikar (Des), Saket (Phy), Satyavrata Samavedi (CHE), Dr Chandra Prakash (MAE), Sudarsanam Putla (CHY), Mahesh Peddigari (PHY), K Nithyanandan PHY, Ambika S (CE), Praveen Meduri (CHE), Anurup Datta (MAE), Anirban Naskar (MAE), Ashok Kamaraj, Piyush Jagtap, Shubhadeep B (EE)
 • Entrepreneurship and Management: Dr Nakul Parameswar  (EM), Lohithaksha Maniraj Maiyar (EM), Rajesh Ittamala
 • Sustainable Infrastructure: Mahendrakumar Madhavan (CE), Ambika S (CE)
 • Circular Economy: Mahendrakumar Madhavan (CE), Ambika S (CE), Natte Kishore, Avanthi Althuri (BT)
 • Affordable Housing: Mahendrakumar Madhavan (CE)
 • Fibre Optics: K Nithyanandan PHY
 • Solid Fluids: Nizamuddin Khaderi (MAE)
 • Quantum Fields, Strings, Gravity theory: Shubho R. Roy  (Phy)
 • Computer Architecture: Rajesh Kedia (CSE), Shirshendu Das(CSE)
 • Embedded systems and design automation: Rajesh Kedia (CSE), Blockchains and Distributed Computing: Sathya Peri (CSE), Kotaro Kataoka (CSE), Maria Francis (CSE)
 • Parallel Processing: Ramakrishna Upadrasta (CSE), Ramakrishna Upadrasta (CSE), Dr Jyothi Vedurada (CSE), Kirit Makwana (PHY)
 • Condensed Matter and Stastistical Physics: Dr Archak Purkayastha (Phy)
 • Graphic Narratives and Comics: Delwyn Jude Remedios (Des)
 • Illustration: Delwyn Jude Remedios (Des), Saurav Khuttiya Deori (DES)
 • Filmmaking and Animation: Delwyn Jude Remedios (Des)
 • Communication Design: Deepak John Mathew (Des), Prasad Onkar (Des), Seema Krishnakumar (Des), Mohammad Shahid (Des), Delwyn Jude Remedios (Des), Ankita Roy (Des), Saurav Khuttiya Deori (DES)
 • Design/Structural/Topology Optimization: Prabhat Kumar (MAE), Surendra Nadh Somala (CE)
 • Data and information Visualistion: Seema Krishnakumar(Des), Saurav Khuttiya Deori (DES), Ankita Roy (Des), Delwyn Jude Remedios (Des)
 • HCI/ Interaction Design: Prasad Onkar (Des), Seema Krishnakumar(Des), Ankita Roy (Des), Delwyn Jude Remedios (Des), Surendra Nadh Somala (CE)
 • Gender Studies: Shuhita Bhattacharjee (LA), Delwyn Jude Remedios (Des)
 • Creative Arts and Design Theory: Shuhita Bhattacharjee (LA), Delwyn Jude Remedios (Des)
 • Sustainability: Sireesh (CE), B. Munwar Basha (CE), Sayak Banerjee (MAE), Delwyn Jude Remedios (Des), Kishalay Mitra (CHE)
 • Disaster mitigation/Landslides: B. Munwar Basha (CE)
 • Soft and Active Matter: Dr. Ranabir Dey(MAE), Dr. Harish N. Dixit (MAE), Dr. Anupam Gupta (Phys.), Dr. Alan R. Jacob (Chem Engg), Dr. Mohd Suhail Rizvi (BME), Dr. Himanshu Joshi (BT), Dr. Mahesh Ganesan (CHE), Dr. Ranajit Mondal (CHE)
 • Molecular: Sireesh (CE)
 • Probability and Reliability-Based Optimum Design: B. Munwar Basha (CE)
 • Geoenvironmental Engineering: B. Munwar Basha (CE), Roshan Khan (CE)
 • Computational Geomechanics Clay Science Unsaturated soil mechanics: B. Munwar Basha (CE), Roshan Khan (CE)
 • Atomic Molecular and Optical Physics (AMO): Dr Debasish Koner (CHY)
 • Powder Metallurgy: Bharat Panigrahi (MSME), Mayur Vaidya (MSME)
 • Composites (MMC, CMC, PMC): Bharat Panigrahi (MSME)
 • Advanced Ceramics: Bharat Panigrahi (MSME), Mahesh Peddigari (Phy)
 • Wear and Tribology: Bharat Panigrahi (MSME)
 • Diffusion in Materials: Mayur Vaidya (MSME)
 • High entropy alloys: Mayur Vaidya (MSME)
 • Oxidation : Mayur Vaidya (MSME) 
 • Coating and Surface Engineering: Bharat Panigrahi (MSME)           
 • Bioprocess Technology: Althuri Avanthi (BT)        
 • Railway Engineering High-Speed Railways: Roshan Khan (CE)
 • Bioinformatics : Dr Rahul Kumar (Biotechnology)
 • Extractive/process metallurgy: Ashok Kamaraj
 • Quantum information theory: Alok Pan (Phy)